Tại sao mọi người chia sẻ thông tin sai lệch | Khoa học Phổ Thông

1
Tại sao mọi người chia sẻ thông tin sai lệch |  Khoa học Phổ Thông

Thông tin sai lệch tràn lan trên phương tiện truyền thông xã hội, và một nghiên cứu mới đã làm sáng tỏ lý do tại sao. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Yale và Đại học Nam California lập luận rằng về cơ bản, một số người hình thành thói quen chia sẻ mọi thứ trên mạng xã hội—dù chúng có đúng hay không. Mặc dù “sự thiếu hụt cá nhân trong khả năng lập luận phê bình và thiên vị đảng phái” thường được coi là lý do khiến mọi người chia sẻ tin tức giả mạo, nhưng các tác giả đã viết trong bài báo, “cấu trúc chia sẻ trực tuyến được tích hợp trong các nền tảng xã hội quan trọng hơn.”

Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng một số người—đặc biệt là những người lớn tuổi—chỉ cần đừng cân nhắc xem điều gì đó có đúng không trước khi chia sẻ. nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng một số người được thúc đẩy để chia sẻ các tiêu đề tin tức hỗ trợ danh tính của họ và phù hợp với niềm tin hiện có của họ, cho dù tiêu đề có đúng hay không—đặc biệt là những người bảo thủ.

Mặc dù nhóm nghiên cứu từ Yale và USC chấp nhận đây là những yếu tố góp phần lan truyền thông tin sai lệch trực tuyến, nhưng họ đưa ra giả thuyết rằng chúng có thể không phải là cơ chế duy nhất khiến mọi người chia sẻ tin tức giả mạo. Tuy nhiên, cả ý kiến ​​cho rằng mọi người chia sẻ thông tin sai lệch vì thiếu tư duy phản biện hoặc đó là kết quả của sự thiên vị đảng phái đều cho rằng họ sẽ chia sẻ ít tin giả hơn nếu họ có đủ động lực hoặc có thể xem xét tính chính xác của các tiêu đề mà họ đang chia sẻ, tuy nhiên, nghiên cứu của nhóm Yale-USC cho thấy điều đó có thể không đúng.

Thay vào đó, nhóm lập luận rằng “chia sẻ thông tin sai lệch dường như là một phần của mô hình chia sẻ thông tin trực tuyến thường xuyên hơn”. Để hỗ trợ điều đó, họ phát hiện ra rằng những người trong nghiên cứu 2.476 người tham gia của họ đã chia sẻ số lượng câu chuyện tin giả nhiều nhất, cũng chia sẻ nhiều câu chuyện tin thật hơn. Bài báo dựa trên bốn nghiên cứu có liên quan nhưng được tiến hành riêng biệt, tất cả đều nhằm mục đích chỉ ra cách thức chia sẻ theo thói quen ảnh hưởng đến việc lan truyền thông tin sai lệch.

[Related: The biggest consumers of fake news may benefit from this one tech intervention]

Trong nghiên cứu đầu tiên, 200 người tham gia trực tuyến được xem 8 câu chuyện với tiêu đề đúng và 8 câu chuyện với tiêu đề sai và được hỏi liệu họ có chia sẻ chúng trên Facebook hay không. Các nhà nghiên cứu cũng đo lường mức độ mạnh mẽ của thói quen chia sẻ của họ trên mạng xã hội bằng cách sử dụng dữ liệu về tần suất họ chia sẻ nội dung trong quá khứ và một chỉ số tự báo cáo đo lường liệu họ có làm như vậy mà không cần suy nghĩ hay không.

Đúng như dự đoán của các nhà nghiên cứu, những người tham gia có thói quen chia sẻ mạnh mẽ hơn đã đăng lại nhiều câu chuyện hơn và ít sáng suốt hơn về việc liệu chúng có đúng hay không so với những người tham gia có thói quen yếu hơn. Những người tham gia có thói quen tốt nhất chia sẻ 43% tiêu đề đúng và 38% tiêu đề sai trong khi những người có thói quen yếu nhất chỉ chia sẻ 15% tiêu đề đúng và 6% tiêu đề sai. Tổng cộng, 15 phần trăm những người chia sẻ theo thói quen hàng đầu chịu trách nhiệm cho 37 phần trăm các tiêu đề sai được chia sẻ trong nghiên cứu này.

Nghiên cứu thứ hai, bao gồm 839 người tham gia, nhằm mục đích xem liệu những người tham gia có bị ngăn cản chia sẻ theo thói quen hay không sau khi họ được yêu cầu xem xét tính chính xác của một câu chuyện nhất định.

Mặc dù việc yêu cầu người tham gia đánh giá độ chính xác của tiêu đề trước khi chia sẻ đã làm giảm số lượng tiêu đề giả được chia sẻ, nhưng nó kém hiệu quả nhất đối với những người tham gia có thói quen nhất. Khi những người tham gia phải đánh giá độ chính xác trước khi được hỏi về việc liệu họ có chia sẻ một mẫu câu chuyện hay không, họ đã chia sẻ 42% tiêu đề đúng và vẫn chia sẻ 22% tiêu đề sai. Tuy nhiên, khi những người tham gia chỉ được hỏi về việc liệu họ có chia sẻ câu chuyện hay không, thì những người tham gia có thói quen nhất đã chia sẻ 42% tiêu đề đúng và 30% tiêu đề sai.

[Related: These psychologists found a better way to teach people to spot misinformation]

Nghiên cứu thứ ba nhằm đánh giá xem những người có thói quen chia sẻ mạnh mẽ có ít nhạy cảm hơn với thành kiến ​​đảng phái và chia sẻ thông tin không phù hợp với quan điểm chính trị của họ hay không. Cấu trúc tương tự như nghiên cứu trước đó, với khoảng 836 người tham gia được yêu cầu đánh giá xem liệu một mẫu tiêu đề có phù hợp với chính trị tự do và bảo thủ hay không và liệu họ có chia sẻ chúng hay không.

Một lần nữa, những người chia sẻ theo thói quen ít sáng suốt nhất về những gì họ chia sẻ. Những người không được yêu cầu đánh giá chính trị của các tiêu đề trước đó đã đăng lại 47% các câu chuyện phù hợp với định hướng chính trị đã nêu của họ và 20% các câu chuyện không phù hợp. Ngay cả khi được yêu cầu đánh giá xu hướng chính trị trước tiên, những người chia sẻ theo thói quen đã đăng lại 43% câu chuyện phù hợp với quan điểm chính trị của họ và 13% câu chuyện không phù hợp. Trong cả hai điều kiện, những người chia sẻ ít thói quen nhất chỉ chia sẻ khoảng 22% tiêu đề phù hợp với quan điểm của họ và chỉ 3% tin bài không phù hợp.

Cuối cùng, trong nghiên cứu thứ tư, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra xem việc thay đổi cấu trúc phần thưởng trên mạng xã hội có thể thay đổi tần suất chia sẻ thông tin sai lệch hay không. Họ đưa ra giả thuyết rằng nếu mọi người nhận được phản hồi phần thưởng cho lượt thích và bình luận, điều đó sẽ khuyến khích hình thành thói quen chia sẻ—và cấu trúc phần thưởng có thể được thay đổi.

Để kiểm tra điều này, họ đã chia 601 người tham gia thành ba nhóm: kiểm soát, điều kiện đào tạo về thông tin sai lệch và điều kiện đào tạo về độ chính xác. Trong mỗi nhóm, những người tham gia được xem 80 tiêu đề thử nghiệm và được hỏi liệu họ có chia sẻ chúng hay không trước khi xem 8 tiêu đề thử nghiệm đúng và 8 tiêu đề sai tương tự như các nghiên cứu trước đây. Trong điều kiện kiểm soát, không có gì xảy ra nếu họ chia sẻ tiêu đề đúng hoặc sai, trong khi ở điều kiện thông tin sai lệch, những người tham gia được thông báo rằng họ nhận được “+5 điểm” khi họ chia sẻ tiêu đề sai hoặc không chia sẻ tiêu đề đúng và trong điều kiện kiểm soát. với điều kiện chính xác, họ được thông báo rằng họ nhận được “+5 điểm” khi họ chia sẻ dòng tiêu đề đúng hoặc không chia sẻ dòng tiêu đề sai.

Đúng như dự đoán, cả đào tạo về độ chính xác và đào tạo về thông tin sai lệch đều có hiệu quả trong việc thay đổi hành vi chia sẻ của người tham gia so với nhóm đối chứng. Những người tham gia trong điều kiện chính xác đã chia sẻ 72% tiêu đề đúng và 26% tiêu đề sai so với những người tham gia trong điều kiện thông tin sai lệch, những người đã chia sẻ 48% tiêu đề đúng và 43% tiêu đề sai. (Những người tham gia kiểm soát đã chia sẻ 45 phần trăm tiêu đề đúng và 19 phần trăm sai.)

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các nghiên cứu của họ đều cho thấy thói quen chia sẻ là nhân tố chính dẫn đến việc lan truyền thông tin sai lệch. Top 15% những người chia sẻ theo thói quen nhiều nhất chịu trách nhiệm cho từ 30 đến 40% tất cả thông tin sai lệch được chia sẻ trong tất cả các nghiên cứu. Họ lập luận rằng đây là một phần của các mẫu phản hồi rộng hơn được thiết lập bởi các nền tảng truyền thông xã hội, nhưng thay vào đó, chúng có thể được các kỹ sư nội bộ cơ cấu lại để thúc đẩy việc chia sẻ thông tin chính xác.

bài viết tương tự

Leave a Reply